Súkromná spojená škola EDUCO
s organizačnými zložkami Hotelová akadémia a Obchodná akadémia
Slanická osada
029 01 Námestovo
 
a
Vstup na podrobné údaje o škole
Kontakty:
Vstup na internetovú žiacku knižku - klikni na obrázok
a
 
Táto škola je zapojená do projektu SMAPUDE_LIFE - LIFE12 INF/SK/000165. Projekt realizuje s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFEa
a

Tu sú naše najnovšie aktuality a zaujímavosti:


Vitajte v novom školskom roku 2016/2017

 

Veselé Vianoce a rok 2017 nech je plný šťastia, zdravia a úspechov v štúdiu.
V dňoch 23. decembra 2016 - 6. januára 2017 sú zimné prázdniny,
vyučovanie začne 9. januára 2017, učí sa podľa rozvrhu 1. týždňa.

 

Volejbalový turnaj -
Dňa 7. 12. 2016 sa v rámci projektu " Športuj a pomáhaj" uskutočnil volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili študenti I.AB, I. CDF, II. AB a II.CDF triedy. Každé družstvo sa snažilo bojovať a získať čo najviac bodov. Najlepšie sa to podarilo II.AB, ktorá získala 1.miesto a I.AB, ktorá si vybojovala 2. miesto. Srdečne blahoželáme .
Tento projekt sa realizoval s finančnou podporou Raiffeisen banky . Nové volejbalové lopty a iné športové náčinie urobili študentom veľkú radosť.

Olympiáda v anglickom jazyku -

Dňa 8. 12. 2016 na Našej škole sa uskutočnila olympiáda z anglického jazyka, kde si žiaci mohli overiť svoje jazykové  zručnosti v čítaní, počúvaní, gramatike a v rozprávaní. Olympiáda prebehla  v príjemnej atmosfére pri  čaji, či káve.

 

Medzitriedna súťaž z ekonomiky -
Dňa 8. 12. 2016 sa uskutočnila súťaž zo základných ekonomických pojmov. Súťaže sa zúčastnili dvojčlenné tímy z tried I. A, I. B, II. A, II. B, II. C, II. D, II. E. Víťazným tímom sa stali žiačky z II. CD Ema Brieniková a Janka Feilhauerová . . Na 2. miesto sa umiestnili dva tímy z II. A triedy a II. F triedy. Všetci súťažiaci dosiahli veľmi pekné výsledky, za ktoré boli odmenení vecnými cenami.

 

Vianočný stromček -
Každý rok nám Mikuláško nosí krásny darček- vianočný stromček. Bolo tomu tak aj tento rok . Aký darček sme dostali - posúďte sami.

 

Olympiáda v nemeckom jazyku -
Dňa 5.12. 2016 prebehlo školské kolo olympiády NEJ, v ktorom si zmeralo svoje komunikačné zručnosti 6 študentov SSOŠ EDUCO a SSOŠ podnikania. Najlepšie výsledky dosiahli traja študenti:
H. Šálka/ 3.AB/, D. Hablák /2.AB/ a M. Cyprich / 3.AB/
GRATULUJEME a všetkým ďakujeme za účasť.

 

"Zo Slanice za hranice"

V polovičke novembra sa uskutočnila tradičná beseda s absolventmi odbornej praxe v zahraničí, ktorá je určená predovšetkým pre študentov mladších ročníkov. Aj tento rok splnila svoj účel a mala super odozvu.
O svoje dojmy z pobytu v Taliansku sa prišli podeliť študentky 4.AB Veronika Habinová a Lucia Stahoňová a svoj pobyt v nemeckých zariadeniach komentovali študenti 3.AB Henrich Šálka a Marek Cyprich, vhodne ich dopĺňal študent 2.AB Filip Carlos Šangala.
V závere všetci diskutujúci skonštatovali, že je to dobrá "škola života", keď je človek odkázaný sám na seba a všetko nové, nepoznané posúva človeka dopredu.
Naozaj si to treba vyskúšať a otestovať svoje osobné schopnosti, odborné i komunikačné zručnosti. Stojí to zato.


Finančná gramotnosť- Učitelia odborných ekonomických predmetov zorganizovali dňa 19.10.2016 prednášku s názvom FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ pre triedy 3.P, 4.P, 4.B. Prednášajúca cez nadáciu PARTNERS GROUP zaujímavým spôsobom žiakom ozrejmila finančnú problematiku, použila veľa dobrých príkladov
 žiaci sa dozvedeli nové skutočnosti ohľadom financií. Žiakom sa prednáška páčila a už sa tešia na ďalšiu prednášku
.

 

Imatrikulácia prvákov - Dňa 15. 11. 2016 sa uskutočnila imatrikulácia študentov prvého ročníka. Túto akciu organizovala III. P trieda v rámci predmetu aplikovaná ekonómia cez svoju firmu Lastovičky. Prváci absolvovali súťaže v jedení jogurtov, v úprave dizajnov nechtov, rýchlostnej súťaži v skákaní vo vreci, hode do koša a lezení po rebrine. Svoje vedomosti museli dokázať vo vedomostnom kvíze "Dobre vedieť". Po absolvovaní naplánovaných aktivít sa naši prváci zaradili medzi študentov na Slanickej osade.

 

Študentská kvapka krvi - Vzácnu tekutinu darovalo 32 študentov a 5 zamestnancov našich škôl z toho 26 prvodarcov. Veľmi pekne všetkým ďakujeme a veríme, že v tejto dobrovoľnej aktivite budete pokračovať.

 

Odborná exkurzia - 26.10.2016 sme sa zúčastnili plánovanej odbornej exkurzie v Banskej Bystrici. Exkurzia bola zameraná na odbornú časť- navštívili sme pivovar Urpiner a na spoločensko- kultúrnu časť prehliadka mesta a hlavne návšteva  pamätníka SNP.
Exkurziu nám spríjemnil aj pobyt o OC Európa. Plný zážitkov sme sa vo večerných hodinách vrátili domov.

Básnici v knižnici -

Dňa 3. októbra 2016 sme sa vybrané triedy SSOŠ EDUCO zúčastnili V. jubilejného ročníka Námestovských autorských čítaní.
Podujatie bolo zaujímavé. Autori: Erik Ondrejička, Ján Litvák a Peter Milčák čítali v mestskej knižnici úryvky zo svojich básní a popri čítaní nás sprevádzala príjemná gitarová hudba Miloša Železňáka.
O sprievodné slovo sa staral skúsený moderátor Peter Zemaník. Všetci sme odtiaľ odchádzali s novým príjemným pocitom a umeleckým zážitkom. Klaudia Čierniková 4.P


Deň mlieka a racionálnej výživy

Deň mlieka a racionálnej výživy sa na našej škole uskutočnil aj v tomto školskom roku. V porovnaní s minulými ročníkmi sme pripravili viac vzoriek na degustáciu a tiež sme všetko obohatili aj o prezentácie z uvedených oblastí. Študenti bili spokojní a pedagógovia tiež. Či sa nám to podarilo posúďte podľa priložených fotografií.

Celoslovenská zbierka "DNI NEZÁBUDIEK 2016"
Liga za duševné zdravie SR už 15 rokov mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu a svojimi aktivitami znižuje stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Informačná kampaň upozorňuje na to, že o našej dôstojnosti nepochybujeme, ale pre chorých nie je vždy samozrejmosťou. Špeciálne ľudí s duševnou poruchou podceňujeme a neveríme v ich schopnosti. Sú to naše predsudky, ktoré nás obmedzujú a môžu spôsobovať diskrimináciu.Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky. Dobrovoľníčky zo IV. P triedy oslovili našich študentov i profesorov a výťažok zo zbierky 77,58 EUR sme poslali na účet Ligy za duševné zdravie SR.

 

Orava - poznanie a relax v rovnováhe -Študentky II. P triedy: Janka Turácová, Zuzana Hládeková, Veronika Greňová a Júlia Dibdiaková pripravili v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu poznávací zájazd s názvom "Orava - poznanie a relax v rovnováhe". Prezentujú ho formou videovizitky, čím propagujú nielen Oravu, ale aj našu školu. Videovizitku sme zaslali aj do celoslovenskej súťaže "Môj projekt pre región", ktorú každoročne organizuje vzdelávacia nadácia JA Slovensko Bratislava. - pozri si video!

Čítať sa oplatí - stretnutie zo spisovateľom - prečítaj si!

Olympiáda zdravej výživy
- prečítaj si!

Školské kolo SOČ - 8.3.2016 prebehlo školské kolo SOČ. Išlo už o 38. ročník súťaže talentovaných žiakov.SSOŠ EDUCO na ňom zastupovalo 5 prác, z toho 3 boli dvojročné a dve súťažné.Do regionálneho kola postupujú dve práce. Obhajovať ich budú A.Kušnieriková zo 4.G ,E.Puváková a I. Chovančíková z 2.NŠ. Obidve práce postupujú z prvého miesta.Blahoželáme a prejeme veľa úspechov v ďalších kolách.

Vedomostná súťaž z účtovníctva - prečítaj si!

Úspechy slanických študentov na Danubius Gastro Cup 2016. Významný 23. ročník prestížneho Medzinárodného veľtrhu gastronómie "DANUBIUS GASTRO 2016", ktorý sa konal v dňoch 28. - 31. januára 2016, ostane dlho v živej  pamäti aj mladým Slaničiarom.
Prečítaj si celý článok!


Beseda o zahraničnej praxi -
prečítaj si!

Zájazd do Krakova

Študentská spoločnosť JA PPE podnikajúca v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia zrealizovala dňa 21. decembra 2015 pre študentov našej školy zájazd do Krakova. Spoločne si pozreli letisko J. Pavla II. v Baliciach, navštívili obchodné centrum Bonarka, prezreli si Wawelskú katedrálu a navštívili aj tradičné poľské vianočné trhy na Hlavnom námestí. Krásne počasie, vyzdobené mesto a trhy voňajúce pečenou klobásou, vanilkou a škoricou v nás umocnili vianočnú atmosféru

Olympiáda v nemeckom jazyku - pozri si foto!

Vianočná výstavka - Dňa 17.12.2015 sa už tradične uskutočnila vianočná výstavka. Študenti prinášali výrobky, ktoré tvorili darčeky pre najbližších, rôzne ikebany, ozdoby na stromček., ale i cukrárske výrobky. Najkrajšie výrobky boli ocenené vecnými cenami. Nakoniec posúďte sami.

Advent v Žiline - prečítaj si!

Ekonomická súťaž - prečítaj si!

Imatrikulácia 2015 - Študenti III. P triedy v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia majú založenú firmu JA PPE. V rámci svojho podnikania zorganizovali dňa 19. 11. 2015 pre prvé ročníky imatrikulačný večierok. Študenti absolvovali súťažné disciplíny, na základe ktorých boli prijatí do "cechu študentov EDUCO".

Milí prváci, "definitívne už patríte medzi nás."

 

Nevšedná hodina s nevšedným autorom -

Dňa 19. novembra 2015 sa na našej škole konala beseda so slovenským autorom Jaroslavom Klusom. Je riaditeľom základnej škole v Oravskom Veselom a taktiež učiteľom anglického jazyka. Ako sme sa dozvedeli, nedávno mu vyšla nová kniha s názvom "Hodina vlka". Ak si ju budete chcieť prečítať, tak túto knihu nájdete v našej školskej knižnici.
Nevšedná hodina strávená s týmto autorom bude dlho rezonovať v našich myšlienkach. Hneď v úvode narušil celý náš pripravený scenár besedy, oznámkoval našu PWP a vynútil si fajčiarsku prestávku. Autor nás prekvapoval viac a viac, jeho úsečné odpovede na naše otázky pripomínali miestami viac výsluch ako besedu, no postupne sme sa zorientovali aj my a rozprúdila sa živá debata. Autor sa preniesol do svojich študentských rokov, kde nám čo-to prezradil zo svojich "úletov", ale aj z plánov do budúcnosti.
Pánovi Klusovi chceme popriať veľa  tvorivých nápadov na nové knihy a veľa pracovných i osobných úspechov. A dúfame, že to nie je naposledy, čo sme o ňom počuli ako o úspešnom slovenskom autorovi.Na Slanici tiekla krv - Študentská kvapka krvi - prečítaj si viac!


Autorské čítanie - vybraná skupina žiakov sa zúčatnila autorského čítania - prečítaj si a pozri foto!

Deň mlieka -

Dňa 1. 10.2015 sa uskutočnila tradičná výstavka  spojená  s degustáciou mlieka, ovocia, zeleniny.Tohto roku bola obohatená o prezentácie a videá, ktoré pripravili študenti 3. HA triedy. O zdarný priebeh sa pričinili hlavne študenti v odboroch kuchár a čašník.
Akcia prebehla  podľa pripraveného scénara a študentom sa páčila.Odborná exkurzia v pivovare URPINER -

30.9.2015 sa uskutočnila exkurzia do pivovaru v Banskej Bystrici. Zúčastnili s a  jej študenti 2.C,D,F triedy v rámci predmetu potraviny a výživa. Študenti vedeli výrobu, plnenie a skladovanie piva. Okrem toho mali aj degustáciu piva.
Exkurzia sa vydarila tešíme sa na ďalšiuHovorme spolu o duševnom zdraví, celoslovenská zbierka DNI NEZÁBUDIEK - od 16. 9. do 20. 9. 2015

Aj tento rok sme na našej škole realizovali celoslovenskú zbierku DNI NEZÁBUDIEK. Žiačky III. P triedy oslovili dňa 18. 9. 2015 žiakov a zamestnancov našej školy o príspevok pre Ligu za duševné zdravie. V tomto roku peniaze budú nasmerované na dobudovanie komunitnej dennej siete služieb napr. denných stacionárov, rehabilitačných stredísk a chránených dielní pre ľudí s duševnou poruchou. Na účet sme poslali 59 EUR.


Prednáška o bankovej sústave
-
prečítaj si !

Veľkonočná výstavka v priestoroch školy
-
pozri sa!

Olympiáda zdravej výživy
-
pozri článok a fotky!