Súkromná stredná odborná škola EDUCO
Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO
Slanická osada, 029 01 Námestovo


Dokumenty na stiahnutie

Školský poriadok škôl EDUCO.

Školský poriadok školského internátu.

Smernica k zamedzeniu šikanovania.

Prezentácia školy v PowerPointe
(veľkosť 4,1MB)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy

SSOŠ EDUCO 2015/2016
SSOŠP EDUCO 2015/2016

 

Archív starších dokumentov
klikni tu...

Zriaďovateľom škôl
SSOŠ EDUCO a SSOŠP EDUCO je:
späť na hlavnú stránku možnosti štúdia kontakt

Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO,
Slanická osada, Námestovo


rok založenia:          2004
-  zriaďovateľ:              EDUCO NO s.r.o. Námestovo - Slanická osada
-  typ organizácie:       nezisková

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2009 EDUCO Slanická osada, 029 01 Námestovo